Upozornenia

Informácie o bežeckých podujatiach poskytujeme bez záruky, na základe podkladov ktoré nám dodali organizátori týchto akcií, alebo ktoré sme získali z verejne dostupných zdrojov.

Snažíme sa ich priebežne aktualizovať, ale v prípade pochybností doporučujeme kontaktovať priamo organizátora prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného pri podujatí (ak je k dispozícii) alebo webovej stránky podujatia.

Pokiaľ nie je uvedené inak, podujatia nie sú poistené, a každý účastník sa ich zúčastňuje na vlastné riziko.